Kontakt

Informácie

eXj-production, s. r. o.
Slnečná 1940/16
927 05 Šaľa

IČO: 44615949
DIČ: 2022777812
IČ DPH: SK 2022777812
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4007530467/7500
IBAN: SK5675000000004007530467

Mobil: 00421 903 193 855
E-mail: info@exj-production.sk