Opatrenie 2.1

Zabezpečujeme BEZPLATNÉ poradenstvo poľnohospodárom v rámci opatrenia 2.1

V roku 2017 bol schválený zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

PPA vydala výzvu č. 39/PRV/2019 pre Opatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa.

Po absolvovaní všetkých odobrných skúšok, bol konateľ spoločnosti eXj-production, s. r. o. Ing. Tomáš Rábek, PhD. zaradení do centrálneho registra poradocov v rámci opatrenia 2.1.

V rámci oprávnenia môže poskytovať nasledovné poradenské služby - Zoznam

Ako to celé funguje?

  1. Vaša firma si vyberie z katalógu poradenskú službu
  2. Poradca potvrdí záujem a zabezpečí administratívu
  3. Poradca poskytne poradenstvo v rozsahu podľa katalógu
  4. Získa potvrdenie o rozsahu vykonaného poradenstva v teréne a odovzdania výstupov
  5. Poradca vypracuje ŽoP, (vrátane povinných príloh)

Čo to bude stáť?

Hodnota jednej poradenskej služby je do 1500 EUR - v závislosti od typu (podľa katalógu), ale vy za poradenskú službu nič NEPLATÍTE.

Ako je to možné, nič nie je predsa zadarmo?

Celé to financuje PPA v rámci vyššej uvedenej výzvy. Pričom poskytovateľom služby je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorý je zmluvný partner PPA. Vy ste príjimateľom takejto služby a máte na ňu nárok zadarmo. Ing. Tomáš Rábek, PhD. (konateľ spoločnosti eXj-production, s. r. o.) je registrovaným poradcom a zároveň zamestnancom SPU v Nitre.

Poznámka

eXj-production, s. r. o. - v danom prípade iba poskytuje informáciu o tejto pre Vás výhodnej možnosti, pôjde o vzťah iba medzi Vašou spoločnosťou, SPU v Nitre a PPA.