Služby

Naše služby môžme zahrnúť do troch oblastí

SUPER-

ODPOČET
Poradenstvo ohľadom zníženia základu dane v zmysle §30c Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.

Poradenstvo

Opatrenie 2.1
Zabezpečujeme BEZPLATNÉ poradenstvo poľnohospodárom v rámci opatrenia 2.1 ...

Online

Vzdelávanie
Zabezpečujeme online vzdelávanie v rámci SUPER-ODPOČTU, ale aj finančnej gramotnosti ...